Welkom

Governance.co.nl is een initiatief van de werkgroep IT governance van het NAF en de afdeling Governance van het Ngi. 

De missie van Governance.co.nl is het bevorderen van de professionaliteit van bestuurders en de hierbij ondersteunende specialisten in de wereld van organisatie en IT. Net als het NAF doen wij dit leveranciersonafhankelijk, methode-neutraal en zijn wij voorstander van open kennisuitwisseling en open standaarden.

Organisaties hebben behoefte aan een geïntegreerde besturing, deeloplossingen zijn er al ruim voldoende. Integratie vereist zowel aandacht voor performance als voor conformance. Aandacht dus voor zowel de prestaties als het voldoen aan wet- en regelgeving. Of te wel de governance van de enterprise. 


Enterprise Governance

Professionalisering van Enterprise Governance wordt niet bereikt door steeds opnieuw het wiel uit te vinden. Het werkveld van de bestuurder is hier sowieso veel te breed voor. Wij geloven meer in samenwerking, kennisuitwisseling en het gezamenlijk werken aan stapsgewijze verbetering.

Het werkveld van een bestuurder omvat – zelfs als we ons beperken tot het IT gerelateerde werkveld – een groot scala aan vakgebieden. Zonder te pretenderen hiermee volledig te zijn enkele voorbeelden: Alignment, Architectuur, Auditing, Business cases, Compliance, Informatiemanagement, Informatieplanning, IT Strategie, Lifecycle management, Organisatiekunde, Project-, Programma- en Portfoliomanagement. Een verzameling waar je makkelijk de weg in kwijt raakt en waarover meestal in afzonderlijke gremia wordt gecommuniceerd. 

Voor een succesvolle besturing moeten deze vakgebieden worden gecombineerd. Vragen die elke organisatie dus moet beantwoorden zijn:

Hoe pas je deze vakgebieden toe in de besturing? 

- Hoe richt je de organisatie hierop in? 

- Wat neem je op in structuren of processen en welke relationele mechanismen spelen een rol?

De bestuurder staat aan het roer. In veel gevallen staat hij gelukkig niet alleen voor deze uitdaging maar wordt hierbij geholpen door een groep specialisten. Aan hen de uitdaging hier een succes van te maken. 

Governance.co.nl richt zich op bestuurders en op deze groep van specialisten. Succesvolle besturing vereist een juiste combinatie van structuren, processen, competenties, management en leiderschap. Onze missie is een bijdrage te leveren aan de professionaliteit van het geïntegreerde vakgebied Enterprise Governance.