Doel

Bestuurders en organisaties in het algemeen hebben behoefte aan een geïntegreerde besturing. Deeloplossingen zijn er al ruim voldoende en net als een auto, is een organisatie met meerdere sturen onbestuurbaar.
Integratie is alleen niet eenvoudig. Voor de besturing moeten, in een moderne organisatie, meerdere specialistische vakgebieden gecombineerd worden. Dit vereist dat specialisten binnen verschillende vakgebieden moeten samenwerken. Specialisten met een verschillende kijk op de organisatie bijvoorbeeld met aandacht voor performance of voor conformance. Maar ook binnen deze hoofdindeling moeten meerdere vakgebieden samenwerken.

Als community willen we graag aansluiten op de praktijk en hanteren een eenvoudige definitie voor governance: Governance betreft de inrichting van de besturing. Onze focus ligt hierbij op organisaties en IT.

Enkele voorbeelden van deze vakgebieden zijn:

-          Alignment,

-          Architectuur,

-          Auditing,

-          Business cases;

-          Compliance,

-          Informatiemanagement, 

-          Informatieplanning,

-          IT-strategie,

-          Lifecyclemanagement,

-          Organisatiekunde,

-          Project-, Programma- en Portfoliomanagement. 

 

Het probleem waar bestuurders mee geconfronteerd wordt is dat over elk van deze vakgebieden in afzonderlijke gremia wordt gecommuniceerd. 

De community heeft als doel bestuurders én medewerkers die hier een specialistische rol bij vervullen te ondersteunen bij deze uitdaging. Dit doen we door kennis uit te wisselen, best practices te verzamelen en hierover te communiceren.

 
Comments