Impressies‎ > ‎

Mini-seminars 12 juni 2012

De NAF-werkgroep IT Governance en Ngi-afdeling Governance organiseren gezamenlijk driemaal per jaar een mini-seminar rondom een actueel thema binnen het vakgebied (IT) governance. Verder wordt dit seminar georganiseerd in samenwerking met de Ngi Regio Utrecht.

Mini-seminars zijn korte seminars aan het einde van de werkdag en bestaan in principe uit drie presentaties.

Mini-seminar "Governance én Projectportfoliomanagement"

Twee belangrijke pijlers van governance zijn architectuur en portfoliomanagement. Voor een succesvolle besturing zijn beide belangrijk.
De vorige keer zijn we ingegaan op de relatie met architectuur, specifieker business architectuur. Op 12 juni gaan we in op de tweede pijler: portfoliomanagement. Ook dit keer weer een specifieke discipline, het portfoliomanagement van projecten en programma's.
Voor u hebben we drie sprekers bereid gevonden hun ervaring met ons te delen.
Drie portfoliomanagers, elk met een verschillende achtergrond. Zij vertellen hun verhaal vanuit het perspectief van het bedrijfsleven (Van Lanschot), non-profit/onderwijs (Saxion Hogeschool) en de dienstverlening (Sogeti).
 
Dinsdag 12 juni 2012, 16:00 - 20:00u
 
Zaal open / ontvangst: 15:30u

 
Locatie: Brasserie Borgesius, Goeman Borgesiuslaan 77, 3515 ET Utrecht (routebeschrijving)
 
Inschrijven via de website van Ngi (afdeling Governance).
 
Programma
  • Implementatie van Projectportfoliomanagement – Irene van Wulfften Palthe, Saxion Hogeschool
Bij Saxion Hogeschool heeft de implementatie en ontwikkeling van projectportfoliomanagement en IT governance mooi parallel gelopen. In haar presentatie gaat Irene in op de ontwikkeling, de implementatie en de onderlinge beïnvloeding van governance en portfolio bij Saxion Hogeschool.
  • Portfoliosturing – Adriaan Aaldijk, Sogeti Nederland
Adriaan vertelt over zijn ervaringen met de implementatie van projectportfoliomanagement binnen diverse organisaties. Met name de drivers en wijze van portfoliosturing bij NS Hispeed, Provincie Zuid Holland en Global Collect bepalen de Governance.
  • Projectportfoliomanagement - kiezen is winnen – Johan Niesen, Van Lanschot
Centraal thema in zijn presentatie staat de vraag hoe vast te stellen aan welke projecten van de totale project demand, de schaarse middelen (budget, resources, etc) van je organisatie beschikbaar te stellen. Hierbij gaat Johan tevens in op de wijze waarop Van Lanschot de governance rond dit thema heeft ingericht.
Het seminar is mogelijk relevant in het kader van de PE-verplichting van NOREA.
Deelname aan het mini-seminar is gratis voor leden van de NAF werkgroep IT Governance en leden van de Ngi-afdelingen Architectuur, Governance en Informatiemanagement. Gasten zijn ook van harte welkom en kunnen zich gratis inschrijven als associé. Om kennis te kunnen maken met onze community zijn hier de eerste twee keer geen kosten aan verbonden.
Comments