Impressies‎ > ‎

Mini-seminar 13 mei 2014

De SIG Governance van het Ngi/NGN en de NAF-werkgroep IT Governance organiseren gezamenlijk enkele keren per jaar een mini-seminar rondom een actueel thema binnen het vakgebied (IT) governance.

Tijdens de voorbereidingen wordt samengewerkt met één of meerdere Ngi/NGN regio's: dit keer met de Ngi-regio Utrecht.

Mini-seminars zijn korte seminars aan het einde van de werkdag en bestaan in principe uit drie presentaties. Het thema van het komende mini-seminar is:

"Agile Governance”

Datum en locatie:

Dinsdag 13 mei 2014, 18:30-22:00 (zaal open/ontvangst: 18:00u), Rabo hoofdkantoor in Utrecht (direct achter Utrecht CS)

Agile heeft een grote vlucht genomen binnen IT. De traditionele manier van werken wordt meer en meer vervangen door een kort-cyclische en flexibele aanpak. Scrum, DevOps, Lean IT zijn steeds meer ingeburgerde begrippen.

Dat roept ook een aantal interessante governance-vragen op:

-  Hoe geven we sturing aan zelfsturende teams?

-  Hoe verbinden we korte sprints met strategische roadmaps en enterprise architecturen?

-  Wat doen we met onze Project Boards en Steering Committees?

-  Wat is het verschil tussen agile governance en governing agile delivery?


Programma
  • 18:00u Ontvangst (met koffie en broodjes)
  • 18:30u Opening - Daniël Smits

Daniël Smits is voorzitter van de SIG Governance van het Ngi-NGN en de werkgroep IT governance van het NAF.

  • 18:35u Agile bij ING - Marcel van Hal

Bij ING heeft IT een grote transitie gemaakt naar een agile manier van werken. Eerst bij Domestic, vooral voor MijnING en de app, maar nu ook bij Commercial Bank. Die transitie is nog in volle gang, en heeft geleid tot een aantal vragen met betrekking tot de aansturing van IT. Cobit sluit niet aan, maar alle governance loslaten is ook geen optie. Zowel de opdrachtgever als senior management wil grip houden. Dat leidt to vragen als: hoe is de alignment met de business geregeld? En als deliverables niet meer leidend zijn voor de planning, hoe weten we dan wat we gaan krijgen voor ons geld? Hoe zorgen we ervoor dat zelfsturende teams zich houden aan regels en richtlijnen (policies, architecturen, compliance, etc.).

Kan SAFe van Leffingwell (http://scaledagileframework.com/) hierbij goede diensten bewijzen, of is het te theoretisch?

In de presentatie worden de ervaringen bij ING/CB gedeeld.

 

Marcel van Hal is IT Manager Service & Solution Delivery, for financial, risk, and lending applications bij ING.

  • 19:20u Agile Governance, een must - Julya van Berkel
Agile en governance lijken elkaar tegen te spreken. We willen kleine zelfsturende teams, dus self-governance is het devies? Toch is dat niet helemaal waar. Zonder goede governance inrichting zal Agile namelijk geen lang leven beschoren zijn. Uiteraard gaan er wel dingen veranderen. We zullen onze governance Agile moeten inrichten. Op elk potje past een dekseltje, maar een traditioneel dekseltje niet altijd op een Agile potje.
 
Julya van Berkel is een van Sogeti's Agile coaches. Haar ervaring hierin gaat terug naat 2002 en richt zich sinds 2005 vooral op Scrum coaching. Hierbij adviseert zij organisaties in de inrichting en verbetering van Agile. Als Agile Master is Julya betrokken bij het Agile Consortium als assessor en daarnaast geeft zij veel Agile en Scrum trainingen.
  • 20:05u Pauze
  • 20:20u Governance in de wendbare organisatie - Jeroen Venneman
Er is een noodzaak voor veel organisaties om de wendbaarheid te vergroten. De huidige verander- en vernieuwing-snelheid binnen veel bedrijven is onvoldoende om tussen de opkomende concurrenten te kunnen overleven.
Het gaat niet meer alleen om als eerste een nieuw product op de markt te hebben, de continue verbetering en vernieuwing van producten is nog belangrijker. ICT wordt een business enabler als het kortcyclische werken over de hele product keten van klant tot klant wordt doorgevoerd. Klant en innovatie gedreven product ontwikkeling.

Hoe gaat de transformatie naar deze wendbare organisatie en wat betekent dit voor de governance?

zelforganisatie: geen zelfsturende teams maar sturing van zelf-organiserende teams
dynamische strategie: kortcyclische bijsturing in product keten teams
ondernemerschap: meer prioriteren op business waarde, minder plannen

Jeroen is Principal Agile Consultant & Trainer bij Xebia en bestuurslid van het Agile Consortium Nederland. Hij is auteur van "Agile - Pocketguide voor wendbare organisaties" en heeft meer dan 10 jaar ervaring op het gebied van Agile transformaties op organisatie niveau. Jeroen is gecertificeerd Scaled Agile Framework Program Consultant (SPC) en examinator voor het Certificate of Agile Mastery.
  • 21:05u Borrel
De sprekers delen elk een eigen visie, aanpak, achtergrond en ervaring met ons. Er is ruimschoots gelegenheid voor een inhoudelijke discussie.

Na afloop is er gelegenheid om onder het genot van een drankje nog wat na te praten.

Deelname aan het miniseminar is gratis voor leden van de NAF werkgroep IT Governance en leden van de Ngi-afdelingen Governance, Architectuur, Informatie-management, de Ngi-regio Utrecht en studenten op vertoon van de studentenpas. Gasten zijn ook van harte welkom en kunnen zich gratis inschrijven als associé. Om kennis te kunnen maken met onze community zijn hier voor de eerste twee evenementen geen kosten aan verbonden.

Overige bezoekers betalen 20,00 euro, te voldoen aan de zaal.

Inschrijven
De inschrijvingen verlopen via de pagina's van de regio Utrecht:

Het seminar is mogelijk relevant in het kader van de PE-verplichting van NOREA.
Comments