Impressies‎ > ‎

Mini-seminar 15 april 2013

De NAF-werkgroep IT Governance en Ngi-afdeling Governance organiseren gezamenlijk driemaal per jaar een mini-seminar rondom een actueel thema binnen het vakgebied (IT) governance.

Mini-seminars zijn korte seminars aan het einde van de werkdag en bestaan in principe uit drie presentaties.

Het laatste mini-seminar was:

"Besturing van grote projecten” (zie bijlage onderaan deze pagina voor presentaties)

Maandag 15 april 2013, 16:00-20:00, Rabobank Utrecht

In samenwerking met Ngi regio Noord-Holland en Ngi regio Utrecht.

Vanwege de grote en snelle veranderingen die IT binnen organisaties momenteel teweeg brengt wordt de aansluiting van de organisatieonderdelen met IT steeds belangrijker. IT Governance krijgt hierdoor ook een steeds belangrijkere plek. Veranderingen worden veelal via – grote – projecten gerealiseerd. Deze projecten worden vaak nog gekenmerkt door grote overschrijdingen in tijd en budget. Voorbeelden zijn overheidsprojecten en/of infrastructuur projecten. De verantwoordelijkheid voor de realisatie van deze projecten wordt nog veelal gelegd bij de ICT afdeling, terwijl het eigenlijk investeringen betreffen waarvoor het lijnmanagement zich verantwoordelijk zou moeten voelen en het opdrachtgeverschap op zich moet nemen. Op de vragen die rond deze thematiek naar voren komen wordt dieper ingegaan aan de hand van enkele voorbeelden van grote projecten waarbij dieper ingegaan wordt op opdrachtgeverschap en besturing.

Zoals u van ons gewend bent hebben wij opnieuw een gevarieerd programma samengesteld met sprekers vanuit de overheid, het bedrijfsleven en de wetenschap.


Programma 
  • 16:00u Ontvangst (voor de eerste 20 geinteresseerden is er een rondleiding om 16:00u precies)
  • 16:30u Opening
  • 16:35u Waarom komen projecten in de problemen? – Thomas Wijsman
   Ondanks voortdurende inspanningen om de besturing en beheersing van grote (ICT-)projecten te verbeteren blijven er projecten in de problemen komen. De ontwikkelde methoden en technieken, modellen en 'recepten' zijn kennelijk niet toereikend. Thomas Wijsman zal verhelderen waardoor dit wordt veroorzaakt en in welke richtingen we kunnen kijken voor oplossingen.

  Drs. Th. Wijsman RE was tot voor kort projectmanager ICT-onderzoek bij de Algemene Rekenkamer. Tegenwoordig werkt hij zelfstandig als coach en strategisch adviseur/onderzoeker.

  • 17:20u Goed opdrachtgeverschap – Derk Kremer
   Derk Kremer heeft vanuit zijn jarenlange ervaring zowel als opdrachtnemer als opdrachtgever samen met Hans Wortmann, hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen, een geheel eigen visie ontwikkeld over de aansturing van projecten en uitbestedingtrajecten. Uiteraard gezien vanuit het perspectief van Goed Opdrachtgeverschap. Zij hebben een aantal modellen ontwikkeld die een opdrachtgever kunnen helpen zijn of haar rol op een professionele wijze in te vullen. Bijvoorbeeld het regiemodel, het stuurmodel en het taakvolwassenheid model. Maar ook het i-Governance model waarin de opdrachtgever centraal staat kan helpen bij het voeren van de regie over stakeholders.

   Derk Kremer doet als zelfstandige onderzoek naar en geeft gastcolleges over Goed Opdrachtgeverschap.

  • 18:05u Broodjes
  • 18:35u Een case uit de praktijk – Auke van der Meulen
   Het parlementaire ict-onderzoek dat momenteel loopt telt zes casussen, waarvan er één: de migratie van een mainframe- naar een winframe-omgeving bij RDW succesvol is verlopen. Auke van der Meulen was gedurende de gehele looptijd van het traject de programma manager voor RDW. In de presentatie zal op hoofdlijnen worden ingegaan op deze case en met name op de vraag welke ingrediënten een dergelijk omvangrijk en complex project tot een succes hebben gemaakt.
  Ing Auke van der Meulen MBA is de mede oprichter en algemeen directeur van Get There (www.getthere.nl). Vanuit zijn rol als managing partner adviseert hij senior management/directies en is hij tevens verantwoordelijk voor de uitvoering van omvangrijke projecten en programma’s
  • 19:20u Borrel
  Het seminar is mogelijk relevant in het kader van de PE-verplichting van NOREA.
   
  Deelname aan het mini-seminar is gratis voor leden van de NAF werkgroep IT Governance en leden van de Ngi-afdelingen Architectuur, Governance, IT audit, Informatiebeveiliging en Informatiemanagement.
  Gasten zijn ook van harte welkom en kunnen zich gratis inschrijven als associé. Om kennis te kunnen maken met onze community zijn hier de eerste twee keer geen kosten aan verbonden.
  Comments