Impressies‎ > ‎

Mini-seminar 15 maart 2011

Mini-seminar "IT governance: stand van zaken nu en in de toekomst"

Dinsdag 15 maart 2011, 16:00-20:00u
Auditorium van Hogeschool InHolland, Wildenborch 6, 1112 XB Diemen

Het seminar is mogelijk relevant in het kader van de PE-verplichting van NOREA.

Programma

16:00u Ontvangst

16:30u IT Governance – besturing en leiderschap (Wilmar Hassoldt, ING)

Een goede governance zorgt voor een effectieve inrichting van structuren, besluitvorming en processen zodat wordt voldaan aan de interne- en externe wet- en regelgeving (de conformance) maar ook voor het zo effectief en efficiënt mogelijk toepassen van de aanwezige middelen (de performance). IT governance zorgt ervoor dat met de inzet van IT, de ondersteuning wordt geboden om de doelstellingen van de organisatie te behalen. In de literatuur zijn verschillende besturingsmodellen bekend. Enerzijds leggen zij de nadruk op processen (COBIT) en anderzijds op besluitvormingsstructuren (MIT). In de presentatie zal worden ingegaan op de beide modellen. De keuze van de manier waarop leiderschap er in slaagt de mogelijkheden van de organisatie te benutten zal uiteindelijk doorslaggevend zijn om de gewenste doelen te bereiken.

17:15u Pauze

17:30u Praktijkcase: De Project Portfolio Functie binnen de ING (Karel van Schie, GOOD IT Governance)

Na de presentatie weet U hoe een grote en complexe  organisatie: ING Banking haar Project Portfolio Functie wereldwijd invoerde en welke lessen hieruit kunnen worden getrokken. De presentatie is bestemd voor iedereen die te maken heeft met het managen van  of betrokken is bij de projectinvesteringen, waarvan IT een belangrijk onderdeel is.

18:15u Pauze

18:30u 
IT governance 2.0: Do’s en don’ts met IT governance in een veranderende IT wereld (Daniel Smits, Sogeti)

De IT wereld is aan het veranderen. Denk bijvoorbeeld aan de opkomst van cloud computing en de sociale media. Dit heeft ook consequenties voor de besturing van organisaties. Naarmate organisaties meer ervaring opdoen met IT governance verschuift de nadruk van control naar prestatie. Maar hoe pak je dat aan, waar moet je op letten en wat moet je vooral niet doen. Dat is het onderwerp van deze presentatie gebaseerd op de praktijk van IT governance.

19:15u Borrel en broodjes

20:00u Einde van het programma

Deelname aan een mini-seminar van de NGA is gratis mits u lid bent van de Ngi-afdeling Governance of de NAF werkgroep IT Governance. Niet-leden kunnen gratis deelnemen als associé. Dit zijn gasten (een geïnteresseerde, een collega of een relatie) die van harte welkom zijn tijdens de bijeenkomsten. Associés krijgen tweemaal gratis toegange en kunnen hierna beslissen om alsnog lid te worden van de Ngi-afdeling Governance en/of de NAF werkgroep IT governance onder de gebruikelijke condities.
Ċ
Daniel Smits,
Mar 17, 2011, 5:51 AM
Comments