Impressies‎ > ‎

Onderzoeksactiviteit 15 april 2013

De Universiteit Twente doet samen met het Ngi en het NAF onderzoek naar IT governance. Dit onderzoek vindt plaats in het kader van promotieonderzoek van Daniël Smits naar de effectiviteit en volwassenheid van IT governance. 

Het blijkt dat er rond IT governance nog steeds sprake is van een duidelijke discrepantie tussen de literatuur en de praktijk. Het is dus belangrijk mensen vanuit de praktijk bij het onderzoek te betrekken. Daarom deze oproep voor deelname aan deze workshop die tevens via de ledenkanalen is gecommuniceerd.

Een literatuurstudie naar IT governance heeft opgeleverd dat er zes stromingen rond IT governance kunnen worden onderkend. Vier hiervan hebben betrekking op de prestatie van een organisatie en vallen binnen de scope van het onderzoek. Tijdens de workshop wordt hier dieper op ingegaan.

Meer informatie over het onderzoek kunt u vinden op de pagina over het onderzoek op deze site. 


De workshop “IT governance capabilities”

Maandag 15 april 2013, 14:00-16:00, Rabobank Utrecht (Croeselaan 18, 3521 CB Utrecht, zie link naar route-beschrijving onderaan de pagina Mini-seminars).

De bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met de Ngi regio Noord-Holland en Ngi regio Utrecht.

Inschrijven via de websitevan Ngi(afdeling Governance).

 

Programma

Doel van de workshop IT governance capabilities is het verzamelen van de capabilities die in de praktijk relevant blijken voor IT governance. Tijdens de workshop wordt tevens een samenvatting gegeven van de literatuurstudie en enkele highlights uit de Delphi study met de leden van het CIO platform Nederland. Verder wordt de onderzoeksmethodiek toegelicht waarna het workshop onderdeel start waarin de capabilities per stroming worden geïnventariseerd.

Naar wie zijn we op zoek?

Voor de workshop zijn we op zoek naar een mix van deelnemers vanuit diverse rollen die minimaal 3 jaar ervaring hebben met IT governance. Deze ervaring kan opgedaan vanuit een direct of indirect betrokken rol.

  • Voorbeelden in directe betrokkenheid: business manager, CIO, IT manager, opdrachtgever voor projecten, consultant IT governance of andere rollen waarin men verantwoordelijk is voor IT governance;
  • Voorbeelden van indirecte betrokkenheid: architecten, portfoliomanagers, informatiemanagers, projectmanager of andere rollen waarin men een rol vervult binnen het IT governance werkveld.

Tijdens de workshop wordt de deelnemers tevens gevraagd een korte vragenlijst in te vullen om een beeld te krijgen van het type ervaring dat men met IT governance heeft opgedaan. Op dit formulier kunt u tevens aangeven of u op de hoogte wilt worden gehouden over de voortgang van het onderzoek.

Locatie

De workshop wordt georganiseerd voorafgaand aan het mini-seminar “Besturing van grote projecten” op dezelfde locatie bij de Rabobank. Indien u tevens wilt deelnemen aan het mini-seminar dient u zich daar afzonderlijk voor in te schrijven.

Deelname aan de workshop is gratis zowel voor leden van het NAF en het Ngi als voor gasten. Gasten kunnen zich inschrijven als associé.

Comments