Impressies‎ > ‎

Onderzoeksrapportage

De SIG Governance van het KNVI (voorheen Ngi-NGN) en de NAF-werkgroep IT Governance organiseren gezamenlijk enkele keren per jaar bijeenkomsten rondom een actueel thema binnen het vakgebied (IT) governance. Dit keer een bijeenkomst in het kader van wetenschappelijk onderzoek. Tijdens de voorbereidingen van dit evenement wordt samengewerkt met de KNVI regio Utrecht.

Onderzoek naar de harde en zacht IT governance


De Universiteit Twente (UT) doet samen met het KNVI en het NAF onderzoek naar IT governance. Aangetoond is dat er nog steeds sprake is van een mismatch tussen de IT governance literatuur, frameworks en de praktijk. Uniek aan het onderzoek is dat het zich richt op zowel de harde als zachte IT governance. De harde governance gaat over processen en structuren. Daar is al veel onderzoek naar gedaan. In de huidige literatuur wordt verder vaak over relationele mechanismen gesproken. Dit onderzoek gaat een stap verder en besteed ook aandacht aan de sociale aspecten van IT governance. De zachte governance gaat over aspecten als cultuur, samenwerking, vertrouwen, leiderschap en de informele organisatie. Innovatief onderzoek dus dat beide vakgebieden in de wetenschap combineert.


Het onderzoek vindt plaats in het kader van promotieonderzoek van Daniël Smits naar de effectiviteit en volwassenheid van IT governance. Tijdens deze bijeenkomst presenteert Daniël Smits de voorlopige resultaten van het onderzoek dat hij samen met Jos van Hillegersberg in de afgelopen vier jaar heeft uitgevoerd naar de harde en zachte kant van IT governance. Een deel van het onderzoek is al gepubliceerd of staat uit in de peer reviews. In de beginfase (2013) hebben leden van het KNVI (in de voorloper Ngi) samen met leden van het NAF (Nederlands Architectuur Forum) bijgedragen aan de totstandkoming van het volwassenheidsmodel voor harde en zachte IT governance. Tijdens een serie workshops met leden van het Ngi en het NAF is een IT governance model ontwikkelt dat meer recht doet aan de praktijk. De deelnemers aan deze workshops hebben dit model het MIG genoemd.


De afgelopen jaren is dit model gebruikt als basis voor een meetinstrument – het MIG assessment instrument – dat jaarlijks stapsgewijs is verbetert en is toegepast door studenten aan de Universiteit Twente en de onderzoekers zelf. Deze bijeenkomst dient ter evaluatie van de resultaten van het onderzoek naar de ontwikkeling van een Focus Area Maturity Model (FAMM) voor harde en zachte IT governance. Een FAMM is een volwassenheidsmodel dat de medewerkers van organisaties helpt de besturing (IT governance) te verbeteren.

Net als in de beginfase van het onderzoek wordt het opnieuw een interactieve bijeenkomst waarin veel vertelt wordt over de resultaten. Maar ook, net als in 2013, met behulp van tools ter ondersteuning van de interactie (Spilter) de discussie wordt aangegaan met de deelnemers en de resultaten worden geëvalueerd en krijgt u de kans hierop te reageren. Deze web-based toepassing verschaft tijdens de meeting direct inzicht in elkaars meningen.

Deze workshop maakt deel uit van de afronding van het promotieonderzoek. De ontwikkeling van het instrument gaat echter door. Het instrument is bedoelt voor toepassing in de praktijk en de resultaten tot op heden zijn bemoedigend.

Rondleiding KIVI-0070Lab

Tijdens de ontvangst bestaat de mogelijkheid deel te nemen aan een rondleiding in het KIVI-0070Lab. Het KIVI-0070Lab, dat met haar naam verwijst naar James Bond (007) en Den Haag (070), is een uniek concept; een high tech IT-lab, voorzien van razendsnelle computerapparatuur en futuristische gadgets. Het KIVI-0070Lab is uitermate geschikt voor hackathons, demonstraties, workshop en andere activiteiten op het gebied van cybersecurity en bevindt zich op de bovenste etage van het KIVI-gebouw.


Laptop of tablet meenemen

U wordt verzocht een laptop of tablet mee te nemen. Tijdens een eerdere workshop in Chicago bleek dat deelnemers met smartphones niet goed mee kunnen doen. De reacties worden gebruikt voor het onderzoek en tijdens de bijeenkomst als terugkoppeling van de resultaten naar de aanwezigen.


Datum, tijd en locatie

Datum                           Dinsdagavond 19 september

Locatie                          KIVI,

Prinsessegracht 23

Den Haag.

Route https://www.kivi.nl/contact. Op loopafstand van Den Haag CS en met P Malieveld recht tegenover het gebouw.


Programma

·         17:00u Ontvangst (met broodjes)

                   Rondleiding KIVI-0070Lab – Barbara Gemen

Tijdens de ontvangst bestaat de mogelijkheid deel te nemen aan een rondleiding in het KIVI-0070Lab.

·         18:00u Opening - Daniël Smits – KNVI / NAF

 

·         18:05u Uitleg over doel en aanpak van het onderzoek

 

·         18:30u Resultaten van het onderzoek

 

·         19:00u Workshop evaluatie met Spilter

 

                    Om deel te kunnen nemen aan de workshop heeft u een laptop of tablet nodig.

                    Nadere details volgen tijdens de bijeenkomst..

 

·         20:30u Discussie en vragen

 

·         21:00u Borrel

 

·         22:00u Einde bijeenkomst


Voor wie is de bijeenkomst bedoeld?

Voor de workshop zijn we op zoek naar een gevarieerde mix van deelnemers met een directe of indirecte betrokkenheid bij IT governance en belangstellenden. Enkele voorbeelden: business manager, CIO, IT manager, opdrachtgever voor projecten, consultant IT governance, architecten, portfoliomanagers, informatiemanagers, projectmanager.


Deelname aan de workshop

Deelname aan de workshop is gratis voor leden van KNVI, KIVI, NAF, IEEE en studenten op vertoon van de studentenpas. Gasten zijn ook van harte welkom en kunnen zich gratis inschrijven als associé. Om kennis te kunnen maken met onze community zijn hier voor de eerste twee evenementen geen kosten aan verbonden.


Inschrijven

 

De inschrijvingen verlopen via de pagina’s van de SIG Governance van het KNVI.


Het seminar is mogelijk relevant in het kader van de PE-verplichting van NOREA.

Comments