Impressies‎ > ‎

Opstartfase (grote) projecten

De SIG Governance van het Ngi/NGN en de NAF-werkgroep IT Governance organiseren gezamenlijk enkele keren per jaar een mini-seminar rondom een actueel thema binnen het vakgebied (IT) governance.

Tijdens de voorbereidingen van dit evenement wordt samengewerkt met de Ngi-NGN regio Utrecht.

Mini-seminars zijn korte seminars aan het einde van de werkdag en bestaan in principe uit drie presentaties. Het thema van het komende mini-seminar is:

Uitdagingen en oplossingen in de opstartfase van (grote) projecten

De afgelopen jaren zijn IT projecten bij de overheid en semipublieke instellingen als het UWV en de SVB negatief in het nieuws gekomen. Krantenartikelen en televisierapportages over grote verliezen op mislukte projecten en diverse problemen met leveranciers bij grote aanbestedingen. De commissie Elias deed een parlementair onderzoek, maar velen twijfelen of de aanbevelingen tot voldoende verbeteringen leiden. Sommigen spreken zelfs van “oude wijn in nieuwe zakken”. Wat is er waar van dergelijke kwalificaties? Heeft aandacht voor dit thema geleid tot wezenlijke verandering, of is de onderliggende problematiek taai en hardnekkig?

In een serie mini-seminars belichten we de vraag hoe hiermee om te gaan vanuit verschillende invalshoeken waarbij zowel de problematiek als oplossingsrichtingen aan de orde komen. Kortom hoe geven we sturing aan grote projecten en programma’s.
Daarbij komen de ‘zachte’ governance vraagstukken zoals gedrag, vertrouwen en cultuur als de “hardere” governance vraagstukken, zoals controle, transparantie en het in balans houden van het systeem.

Tijdens deze eerste bijeenkomst uit de serie gaan we in op de beginfase van projecten. Hierbij wordt ingegaan op vragen zoals:

  • Wat hebben we geleerd uit eerdere evaluaties van (grote) projecten?

  • Welke rol is weggelegd voor de opdrachtgever?

  • hoe moeten we met elkaar omgaan in de klant-leveranciersrelatie?

  • hoe bereiken we vertrouwen en wat te doen als dit ontbreekt?

Doelgroep van het mini-seminar zijn IT professionals en geïnteresseerden in de private en publieke sector.

Doelgroep van het mini-seminar zijn IT professionals en geïnteresseerden in de private en publieke sector.

Het seminar vindt plaats op:

Woensdag 12 oktober

18.00 – 22.00

Rabo hoofdkantoor, Croeselaan 18, Utrecht

(op loopafstand van NS-station Utrecht Centraal Station)

Programma

·         18:00u Ontvangst (met broodjes)

·         18:30u Opening - Daniël Smits – Ngi-NGN / NAF

Daniël Smits is voorzitter van de SIG Governance van het Ngi-NGN en de werkgroep IT governance van het NAF.

·         18:35u Wouter Bronsgeest – Universiteit Twente

Commissie Elias, kan dat niet scherper?
Het rapport van de Tijdelijke Commissie ICT Projecten ('commissie Elias') doet veel verschillende uitspraken over ICT projecten bij de overheid. Toch waren informatieprofessionals van Ngi-NGN, beroepsorganisaties voor IT professionals in Nederland, nog niet tevreden over het rapport en de aanbevelingen. Dat kan toch anders en scherper? In het IT Manifest voor de overheid staat in korte bewoordingen waar het in de kern om gaat. Wouter Bronsgeest geeft een korte inleiding over het manifest.

Wouter Bronsgeest is secretaris van het Ngi-NGN, verbonden aan de Universiteit van Twente en werkzaam bij het Ministerie van Financiën als strategisch adviseur van de CIO van de Belastingdienst.

·         18:55u Dick Groeneveld – Ministerie van Veiligheid en Justitie

Aanbesteden, leuk is anders.
Door verregaande juridisering lijkt inkoop bij de Rijksoverheid meer op varen op woelige baren en laveren tussen klippen dan een veilige “leveranciers” haven vinden waar je door het “inkoop” loodsmannetje naar toe wordt gebracht. Wat betekent dit voor de klant-leverancier relatie en belangrijker: kan de overheid vergeleken worden met willekeurig welke organisatie uit het bedrijfsleven en wat betekent dat voor het IT manifest?

Dick Groeneveld is werkzaam bij het Ministerie van VenJ en zal vanuit zijn praktijkervaring ingaan op bovenstaande vraagstukken.

·         19:25u Dirk van Roode – Nederland ICT

Er is veel te doen over ICT projecten bij de overheid en er is veel geld mee gemoeid. Goed opdrachtgeverschap is daarbij essentieel. Opdrachtgeverschap in de publieke sector is veel meer dan sturen op de projectrealisaties. Juist in het publieke domein is de doelstelling van een project vaak ook politiek bepaald en soms aan verandering onderhevig. Daarbij kan ook het aantal instanties betrokken bij de uitvoering van een ICT project groot zijn met diverse onderlinge afhankelijkheden. Wat kenmerkt nu een goede opdrachtgever? Moet een opdrachtgever tevreden leveranciers opleveren?

Dirk van Roode is werkzaam bij Nederland ICT.

·         20:05u Pauze

·         20:15u Bart Stofberg – Quint Wellington Redwood

Vertrouwen is de basis voor wendbaarheid

Overheidsprojecten hebben invloed op de levens en het gedrag van miljoenen mensen. Geen wonder dat er op allerlei manieren invloed wordt uitgeoefend op dat project, onder andere door de politiek, door belangengroeperingen, door burgers en door de pers. En omdat daardoor de omgeving van het project voortdurend verandert, moet het project zelf voortdurend veranderen, moet het wendbaar zijn. Dat stelt hele aparte eisen aan de samenwerking met leveranciers, bijvoorbeeld dat ze geen leveranciers zijn. Het vergt moed van opdrachtgever en opdrachtnemer om in zo’n situatie het goede te doen. En daarom hebben we een manifest opgesteld.

 

Bart Stofberg is organisatieveranderaar bij Quint Wellington Redwood en medeopsteller van het manifest.

·         20:55u Paneldiscussie – Marcel van Hal

De avond wordt afgesloten met een paneldiscussie met de drie sprekers onder leiding van Marcel van Hal.

Marcel van Hal is bestuurslid van de SIG Governance en werkzaam bij ING als IT manager.

·         21:10u Borrel

De sprekers delen elk een eigen visie, aanpak, achtergrond en ervaring met ons. Er is ruimschoots gelegenheid voor een inhoudelijke discussie.

Na afloop is er gelegenheid om onder het genot van een drankje nog wat na te praten.

Deelname aan het miniseminar is gratis voor leden van de NAF werkgroep IT Governance, leden van het Ngi-NGN en studenten op vertoon van de studentenpas. Gasten zijn ook van harte welkom en kunnen zich gratis inschrijven als associé. Om kennis te kunnen maken met onze community zijn hier voor de eerste twee evenementen geen kosten aan verbonden.

Overige bezoekers betalen 20,00 euro, te voldoen aan de zaal.

Inschrijven

De inschrijvingen verlopen via de pagina’s van de SIG Governance van het Ngi-NGN.

Het seminar is mogelijk relevant in het kader van de PE-verplichting van NOREA.

Comments