Mini-seminar 2 december 2013

De NAF-werkgroep IT Governance en Ngi/NGN Platform voor Governance organiseren gezamenlijk driemaal per jaar een mini-seminar rondom een actueel thema binnen het vakgebied (IT) governance.

Mini-seminars zijn korte seminars aan het einde van de werkdag en bestaan in principe uit drie presentaties.

Het laatste mini-seminar was:

"Architectuur als basis voor effectieve Governance”

Maandag 2 december 2013, 16:00-19:00 (zaal open/ontvangst: 15:30u), De Haagse Hogeschool, Johanna van Westerdijkplein 75, 2521 EN Den Haag

In samenwerking met Ngi-regio Den Haag en Ngi-afdeling Architectuur.

Voor een effectieve besturing is architectuur een belangrijke discipline. Met behulp van architectuur kan een logische ordening van gegevens, applicaties en infrastructuur tot stand worden gebracht. Portfolio management helpt bij het kwantificeren van informatie ten behoeve van de besluitvorming. Gezamenlijk geven zij richting aan investeringsbeslissingen en daarmee de effectiviteit van management in de inzet van mensen en (financiële en operationele) middelen verbeteren. De praktijk is echter weerbarstig.

In dit mini-seminar richten we ons op de bijdrage van architectuur aan een effectieve besturing. Bij vernieuwing en onderhoud zal de beoogde architectuur gerespecteerd moeten worden, terwijl anderzijds nieuwe inzichten ook om architectuuraanpassingen vragen. Hier treedt een spanningsveld op. Hoe kan architectuur haar richtinggevende en sturende rol onder veranderende omstandigheden toch blijven vervullen? Aan de hand van inzichten uit de wetenschap en voorbeelden vanuit overheidsorganisaties en bedrijfsleven wordt op deze vragen ingegaan.

Zoals u van ons gewend bent hebben wij opnieuw een gevarieerd programma samengesteld met sprekers vanuit de overheid, het bedrijfsleven en de wetenschap.


Programma
  • 15:30u Ontvangst 
  • 16:00u Opening
  • 16:05u Richard Lugtigheid is lead information architect bij PGGM in Zeist. PGGM is een pensioenuitvoerder met een aantal pensioenfondsen als klanten. Binnen PGGM heeft Richard de architectuurfunctie opnieuw vormgegeven, waardoor architectuur een actieve rol levert in het ondersteunen van de business strategie. Architectuur wordt al langere tijd met succes bij PGGM toegepast, en in meerdere presentaties, opleidingen e.d. draagt Richard dat gedachtegoed ook uit. 
  • In 2010 kreeg Richard de NAF penning voor zijn bijdrage aan de architectuur community. In de presentatie vertelt Richard hoe PGGM architectuur gebruikt voor het sturen van de informatievoorziening.
   • 16:50u Martin van den Berg is werkzaam als enterprise architect bij De Nederlandsche Bank. Daarnaast is hij bezig met een promotieonderzoek naar de rol van enterprise architectuur als management instrument. Martin is oud-voorzitter van de afdeling architectuur van het Ngi en nog steeds actief in netwerken als Ngi, NAF en LAC (Landelijk Architectuur Congres). In zijn presentatie laat Martin van den Berg zien hoe architectuur wordt toegepast bij de besturing van de informatievoorziening van De Nederlandsche Bank. Tevens gaat Martin in op zijn promotieonderzoek waarin hij onderzoek doet naar de rol van enterprise architectuur als management instrument. 
   • 17:35u Broodjes
   • 18:05u Gerrit Smeenk is Enterprise Architect bij FrieslandCampina en heeft zijn sporen verdiend op het gebied van IT Governance en Architectuur. FrieslandCampina is een wereldwijd opererende zuivel coöperatie. In zijn presentatie gaat Gerrit Smeenk in op de waarde van architectuur, voor welke uitdagingen de inrichting van IT Governance zich gesteld ziet en op welke wijze guiding principles en standaardisatie voor architectuur een rol spelen in de verdere professionalisering en stroomlijning van de organisatie.
   • 18:50u Borrel
   De sprekers delen elk een eigen visie, aanpak, achtergrond en ervaring met ons. Er is ruimschoots gelegenheid voor een inhoudelijke discussie.

   In de pauze worden broodjes verstrekt, na afloop is er gelegenheid om onder het genot van een drankje nog wat na te praten.

   Deelname aan het miniseminar is gratis voor leden van de NAF werkgroep IT Governance en leden van de Ngi-afdelingen Architectuur, Governance, IT audit, Informatiebeveiliging, Informatie-management, Ngi-regio Den Haag en studenten op vertoon van de studentenpas. Gasten zijn ook van harte welkom en kunnen zich gratis inschrijven als associé. Om kennis te kunnen maken met onze community zijn hier voor de eerste twee evenementen geen kosten aan verbonden.

   Overige bezoekers betalen 20,00 euro, te voldoen aan de zaal.

   Het seminar is mogelijk relevant in het kader van de PE-verplichting van NOREA.
   Comments