Multi-Modal IT

De SIG Governance van het KNVI (voorheen Ngi-NGN) en de NAF-werkgroep IT Governance organiseren gezamenlijk enkele keren per jaar een mini-seminar rondom een actueel thema binnen het vakgebied (IT) governance. Tijdens de voorbereidingen van dit evenement wordt samengewerkt met de KNVI regio Utrecht.

Mini-seminars zijn korte seminars aan het einde van de werkdag en bestaan uit meerdere presentaties en/of workshops.  Het thema van het komende mini-seminar is:

Multi-modal IT

De afgelopen jaren zijn IT projecten bij de overheid en semipublieke instellingen als het UWV en de SVB negatief in het nieuws gekomen. Krantenartikelen en televisierapportages over grote verliezen op mislukte projecten en diverse problemen met leveranciers bij grote aanbestedingen. De commissie Elias deed een parlementair onderzoek, maar velen twijfelen of de aanbevelingen tot voldoende verbeteringen leiden. Sommigen spreken zelfs van “oude wijn in nieuwe zakken”. Wat is er waar van dergelijke kwalificaties? Heeft aandacht voor dit thema geleid tot wezenlijke verandering, of is de onderliggende problematiek taai en hardnekkig?

In een serie mini-seminars belichten we de vraag hoe hiermee om te gaan vanuit verschillende invalshoeken waarbij zowel de problematiek als oplossingsrichtingen aan de orde komen. Kortom hoe geven we sturing aan grote projecten en programma’s, zowel in de private als in de publieke sector. Daarbij komen de ‘zachte’ governance vraagstukken zoals gedrag, vertrouwen en cultuur als de “hardere” governance vraagstukken, zoals controle, transparantie en het in balans houden van het systeem.

Tijdens de eerste bijeenkomst is ingegaan op de beginfase van de projecten. Er zijn toen diverse governance-vraagstukken benoemd waar veel organisaties mee worstelen. Als vervolg op het eerste mini‑seminar is een enquête gehouden onder de deelnemers. Met als doel te bepalen welk governance-vraagstuk we onder de loep nemen voor de uitvoeringsfase van programma’s en projecten. 

We gaan nu in op het thema Bi-Modal, dat het hoogst scoorde in de enquête:

  • Wat is Bi-modal, Multi-modal?

  • Waarom is dat belangrijk?

  • Projecten versus Bi Modal-concept van Gartner / Multi-modal: hoe kunnen we meer diverse projecten besturen?

  • Hoe pak je dat aan?

Doelgroep van het mini-seminar zijn IT professionals en geïnteresseerden in de private en publieke sector.

Het seminar vindt plaats op:  

Dinsdag 14 maart, 18:00 22:00, Utrecht


We zijn dit keer te gast bij Yacht, Reactorweg 47 in Utrecht (ook goed te bereiken met het openbaar vervoer vanaf Utrecht Centraal Station).

Programma

·         18:00u Ontvangst (met broodjes)


·         18:30u Opening - Daniël Smits – KNVI / NAF

Daniël Smits is voorzitter van de SIG Governance van het KNVI en de werkgroep IT governance van het NAF.

·         18:35u Anton Opperman – Erasmus Universiteit

Bi Modal – werkmodel om het werkend te krijgen

Een aantal jaar geleden heeft Gartner het concept Bi-modal geïntroduceerd met als doel dat organisaties om kunnen gaan de situatie dat activiteiten rond opkomende innovaties en meer planmatige veranderingen en beheer gelijktijdig plaatsvinden. Deze aanpak klinkt veel belovend, bijna digitaal van indeling, maar zoals we weten is het (IT) leven niet digitaal en zijn er meer smaken nodig  om de digitalisering en het introduceren, ontwikkelen en beheren en exploiteren van systemen hierbij in goede banen te leiden. Ook Gartner geeft in rapporten aan dat Bi-modal alleen geen oplossing is voor het vraagstuk omtrent de aanpak bij veranderingstrajecten en projecten. Bi-modal is hiervoor te simpel (digitaal). De vraag is dan: Hoe operationaliseer je Bi Modal?

Binnen de HBO en Universitaire wereld is men vanuit het HORA Architectenberaad bezig met het aanscherpen van het Bi-modal concept. Dat heeft geleid tot een werkmodel dat handvat probeert te bieden bij het werkend krijgen van Bi-Modal in organisaties.

Anton is actief bij betrokken bij de ontwikkeling van het werkmodel, alsmede bij implementatie binnen de universiteit zelf. Hij geeft een presentatie over de resultaten op dit moment.

Ing. Anton Opperman MIM, informatiemanager CIO Office van Erasmus Universiteit Rotterdam en lid van het HORA AB.

·         19:05u Saco Bekius – Belastingdienst

Bi modal - de praktische voordelen van de diversiteit van Bi-modal

De informatievoorziening in administratieve processen heeft de afgelopen 40 jaar een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. Generaties van technologie hebben elkaar opgevolgd, de scope van aan de automatisering is steeds groter geworden: van ondersteuning van een functionaris tot Intraprise Architectuur.

Via de praktijk casus van de Investeringsagenda van de Belastingdienst wordt een inkijk gegeven in de aanpak om tot een moderne Informatie Voorziening (IV) te komen. Na de introductie van organisatorische ordening, wordt u meegenomen in de wijze waarop deze invloed heeft op de technologie.

Bij de inrichting van die technologie speelt de diversiteit die Bi-modal biedt een belangrijke rol om de Belastingdienst mee te laten bewegen met wijzigingen in wet- en regelgeving en de wijze waarop zij daar uitvoering aan geeft.

Bi-modal is daarbij niet een doel op zich, maar onderdeel een gerichte en evenwichtige ontwikkeling van organisatie, architectuur en technologie.

Natuurlijk komen ook praktische oplossingen aan bod voor de knelpunten die het verschil in snelheden met zich mee kan brengen.

Saco Bekius is strategisch Adviseur van het programma Modernisering IV-landschap bij de Belastingdienst.

·         19:35u Pauze

·         19:45u Bas Kruiswijk en Rob Poels – Twynstra Gudde

Workshop: aan de slag met BI-modal IT

Op basis van een gefingeerde case gaan we in groepen aan de slag met BI-Modal IT. Met de eigen kennis en de inzichten van de inleidingen van Anton Opperman en Saco Bekius moet er een aanpak ontwikkeld worden om te komen tot concrete resultaten. Er is ruimte voor adepten van het model als mensen die er zeer kritisch tegenover staan. De resultaten van de case worden centraal gepresenteerd en van feedback voorzien van de inleiders, Marcel van Hal alsook het publiek.
Met het samen werken aan de case gaan de voor en nadelen van het BI-Modal IT concept echt onder de huid zitten en heb je concrete handvaten om in je eigen omgeving hiermee aan de slag te gaan of juist niet.

Voor de workshop is het handig om je eigen laptop/tablet mee te nemen.

De workshop wordt begeleid door Bas Kruiswijk en Rob Poels van Twynstra Gudde adviseurs en managers, auteurs van het boek “Digitale architectuur”.


·         20:45u Plenaire discussie van enkele groeps-presentaties - Marcel van Hal

De avond wordt afgesloten met een plenaire discussie tussen een commissie die samengesteld is uit o.a. de eerdere sprekers en enkele groepen die hun inzichten presenteren. De plenaire discussie staat onder leiding van Marcel van Hal.

Marcel van Hal is bestuurslid van de SIG Governance en werkzaam bij ING als IT manager.

·         21:15u Borrel

Na afloop is er gelegenheid om onder het genot van een drankje nog wat na te praten.

Deelname aan het miniseminar is gratis voor leden van de NAF werkgroep IT Governance, leden van het KNVI en studenten op vertoon van de studentenpas. Gasten zijn ook van harte welkom en kunnen zich gratis inschrijven als associé. Om kennis te kunnen maken met onze community zijn hier voor de eerste twee evenementen geen kosten aan verbonden.

Overige bezoekers betalen 20,00 euro, te voldoen aan de zaal.

Inschrijven

De inschrijvingen verlopen via de pagina’s van de SIG Governance van het KNVI.

Het seminar is mogelijk relevant in het kader van de PE-verplichting van NOREA.

Comments