Onderzoek

De Universiteit Twente, het Ngi-NGN en het NAF doen gezamenlijk onderzoek naar de effectiviteit en volwassenheid van IT governance. Dit onderzoek maakt onderdeel uit van het promotieonderzoek van Daniël Smits.

Doel van het onderzoek is te bepalen hoe organisaties een effectieve IT besturing kunnen bereiken. Tijdens het onderzoek wordt de beschikbare kennis vanuit de literatuur vergeleken met de praktijk. Hiertoe wordt in verschillende stappen een volwassenheidsmodel voor IT besturing ontwikkeld dat tevens in de praktijk wordt toegepast, geëvalueerd, verbeterd en verfijnd. Een belangrijk verschil met bestaande volwassenheidsmodellen is dat het ook concreet beschrijft wat een organisatie moet doen om te groeien in volwassenheid.

Eerdere activiteiten in het kader van het onderzoek zijn:

  • Een gestructureerde literatuurstudie naar IT governance
  • Een Delphi study over IT governance met leden van het CIO platform Nederland
  • Een workshop over het belang van architectuur en portfoliomanagement voor IT governance tijdens het Landelijk Architectuur Congres 2012
  • De workshop IT Governance capabilities op 15 april 2013. Tijdens deze workshop is een eerste poging gedaan een maturity model voor IT governance te ontwikkelen.
  • Gebruik makend van de ervaring opgedaan in de voorgaande sessies is een serie workshops gepland op 3 oktober, 7 november, 12 december 2013 en 13 februari 2014. Tijdens deze serie workshops is het Focus Area Maturity Model voor IT governance ontwikkeld: het MIG model.


Het MIG model

Het MIG model is een volwassenheidsmodel voor hard en soft governance. In het MIG model wordt de harde kant van governance (processen, structuren) aangevuld met een zachte of sociale kant (gedrag en samenwerking) en een context (o.m. de cultuur en de informele organisatie). Een eerdere literatuurstudie toonde aan dat een dergelijk model voor IT governance nog niet bestaat.


De 2e fase: toepassing en validatie van het MIG model

De tweede fase van het onderzoek omvat de validatie en verdere uitwerking van het MIG model in de praktijk. Net als tijdens de eerste serie workshops worden de vervolgstappen deels bepaald door de deelnemers aan de workshops.

Doelen van de workshops zijn de afhankelijkheden tussen de focus gebieden te bepalen maar ook metingen uit te voeren binnen organisaties.


De nieuwe serie workshops start op 20 november 2014

We starten net als de vorige keer met leden die ervaren zijn met IT governance. Het is echter de bedoeling een instrument te ontwikkelen dat breder toepasbaar is. Dus halverwege de serie workshops volgt opnieuw een uitnodiging om de groep uit te breiden met de – voor wat betreft IT governance – minder ervaren leden.


Publicaties:

  • Smits, Daniël, and Jos van Hillegersberg. "The Continuing Mismatch Between IT Governance Theory and Practice: Results From a Delphi Study with CIO’s." (2013).

  • Smits, Daniël, and Jos van Hillegersberg. The Development of an IT Governance Maturity Model for Hard and Soft Governance." (2014).

Comments