Community

Governance.co.nl is een initiatief van de werkgroep IT governance van het NAF en de afdeling Governance van het Ngi. 

De missie van Governance.co.nl is het bevorderen van de professionaliteit van bestuurders en de hierbij ondersteunende specialisten in de wereld van organisatie en IT. Net als het NAF doen wij dit leveranciersonafhankelijk, methode-neutraal en zijn wij voorstander van open kennisuitwisseling en open standaarden.

Organisaties hebben behoefte aan een geïntegreerde besturing, deeloplossingen zijn er al ruim voldoende. Integratie vereist zowel aandacht voor performance als voor conformance. Aandacht dus voor zowel de prestaties als het voldoen aan wet- en regelgeving. Of te wel de governance van de enterprise.


Wie zijn wij?

Governance.co.nl bestaat momenteel uit leden vanuit de volgende drie groepen:

- De NAF werkgroep IT governance

- De Ngi afdeling Governance

- De HBO werkgroep IT governance


Wat verwachten wij van onze leden?

Welkom zijn leden vanuit gebruikersorganisaties, leveranciers, onderwijs en wetenschap. Zowel leden vanuit de business als de IT zijde zijn welkom. Er is ruimte voor een eigen identiteit. Leden zijn dus niet verplicht zich te conformeren aan elke uiting vanuit de werkgroep. Van de leden wordt verwacht dat zij een bijdrage leveren aan kennisdeling en/of de activiteiten van de werkgroep.

Comments